Turnaround Dow

Bij één van onze opdrachtgevers is Advando de partner op het gebied van Turnaround Scheduling. Dit houdt in dat we gedurende dit jaar alle voorkomende, grotere en kleinere, Turnarounds het integrale schedule samenstellen en opvolgen. Al met al betreft dat voor heel 2020 zo’n 5 verschillende Turnarounds. En ondertussen zijn we ook al volop gestart met de voorbereidende schedule werkzaamheden voor een aantal Turnarounds welke voor 2021 op de rol staan.

Nu we ruim over de helft van dit, tot nu toe, veel bewogen jaar zitten is het een goed moment om even terug en ook vooruit te kijken.

De eerste Turnaround van dit jaar werd nog vóór de Coronatijd uitgevoerd en verliep dan ook redelijk ‘geruisloos’. Tijdens deze eerste Turnaround van 2020 werd er voortgeborduurd op de vorig jaar ingeslagen manier door het door Advando ontwikkelde software pakket TACS toe te passen ten behoeve van de ‘Project Control’ (Dashboard, Progress monitoring, Critical Path monitoring). Ook voor alle komende Turnarounds zal TACS worden toegepast als Project Control Tool.

Bij de tweede Turnaround was onze collega René Monster als scheduler aangesteld. Deze tweede Turnaround vond plaats kort nadat de Corona crisis over zijn hoogtepunt heen was, maar vanwege de vele beperkende maatregelen nog wel degelijk van grote invloed was op de algehele uitvoering.

Sowieso hield dit al in dat het samenstellen van het schedule niet meer van op de locatie plaatsvond maar vanuit de thuisomgeving. De schedule review meeting vonden plaats met behulp van video conferenties. Al met al een heel nieuwe ervaring, maar vanuit beider perspectief bekeken (opdrachtgever en Advando) zeker als succesvol en positief ervaren.

Voor wat betreft het schedule zelf, zijn er door René toch wel een aantal andere scheduling technieken toegepast.

Door de Corona uitbraak, zijn er in het schedule Corona maatregelen getroffen, wat inhield geen Start-to-Start relaties toegepast tussen activiteiten welke in het kader van efficiëntie het beste gelijktijdig dienen te worden uitgevoerd, maar enkel Finish-to-Start relaties toegepast tussen activiteiten. Activiteiten waarbij 3 resources nodig waren de activiteit nu in drieën gesplitst. Dit alles vanzelfsprekend in het kader van de 1,8 mtr afstand welke op site gehanteerd wordt.

 Door deze maatregelen, hadden we op voorhand een heel goed beeld van de totale te verwachten doorlooptijd van de Turnaround.

Een Turnaround van nog geen 2 weken klinkt misschien als een kleinigheidje, maar ook hier waren vanzelfsprekend verkoop contracten getekend, dus uitlopen was geen optie. Een mindere dag kan zomaar 1/9 dag progress achterstand inhouden.

Om het kwaliteit van het proces van progress afmelding en forecasting tot een zo hoog mogelijk niveau te brengen is ook hier TACS toegepast. Progress afmeldingen, konden heel de dag gedaan worden, en de gegevens uit TACS, werden s avonds om 18.00 uur in Primavera geladen. Hier werd de data geanalyseerd en op basis van de actuele status en voorzien van (eventuele nieuwe) kritieke paden terug in TACS geladen.

Om 08.00 uur had de TA manager de S-curve in zijn handen  en werd met de scheduler besproken, voor de voortgangsmeeting om 10.00 uur met de contractoren.

TACS heeft als voordeel dat het zeer laagdrempelig is in gebruik en bovendien ook ‘verleidelijk’ is om te gebruiken waardoor de kwaliteit van de terugkoppeling enorm is verbeterd. Daarnaast geeft de scheduler het voordeel van het niet zelf meer handmatig moeten invoeren op de progress.

TACS geeft het management direct en per uur inzicht in de status van de activiteiten en kritieke paden, en dagelijks via de dashboard functie waar o.a. S-curves, HSE rapporten en eventueel current schedules getoond worden.

Doordat alle betrokken als één team deze ‘Corona Turnaround’ uitvoerde is dit uiteindelijk een zeer succescvolle Turnaround geworden. Binnen tijd en budget afgerond, en veel belangrijker nog: met 0 incidenten ++> Zero Delay!!

Ondertussen zijn we, ondanks de zomervakanties, weer al volop bezig met de volgende 3 Turnarounds, welke voor komend najaar op de rol staan. Voor de eerstvolgende gaat over twee weken TACS live voor het opvolgen en aansturen van de Pre Turnaround werkzaamheden.

Voor nu wensen we iedereen een fijne en gezonde vakantie toe, zodat we weer met z’n allen klaar staan voor het komende Turnaround seizoen welke hopelijk net zo succesvol zal worden als het vorige.

Met vriendelijke zomergroet,

René Monster

Erwin Traas

Business case

Onderwerp

Meer artikelen

Goed artikel? Wellicht zijn de volgende artikelen ook interessant voor u.