Terug naar normaal in 2021?

Na ruim een jaar lang diep in de Corona crisis te hebben gezeten, is bij iedereen nu de hoop gevestigd op de resterende periode van 2021. Dit moet de periode worden waarin we weer snel terug in ons oude normaal hopen te komen, en heel voorzichtig aan begint ook daadwerkelijk wat licht te gloren aan […]