Testimonial Richey Etty – Primavera Training

Richey Etty heeft een achtergrond in werktuigbouw en doet daarnaast veel met datamanagement. Sinds kort is hij werkzaam als planner bij turnarounds. Hij werkt als ZZP’er bij verschillende bedrijven op diverse projecten. Hij volgde de training Primavera in juni 2020 om meer te weten te komen over het programma.  “In mei 2020 ben ik begonnen met Primavera aan de gang te gaan. Ik heb de Primavera training van Advando gevolgd in juni 2020. Op dat moment had ik […]

Turnaround Dow

Bij één van onze opdrachtgevers is Advando de partner op het gebied van Turnaround Scheduling. Dit houdt in dat we gedurende dit jaar alle voorkomende, grotere en kleinere, Turnarounds het integrale schedule samenstellen en opvolgen. Al met al betreft dat voor heel 2020 zo’n 5 verschillende Turnarounds. En ondertussen zijn we ook al volop gestart […]

Implementatie Primavera & Projectmatige aanpak Turnaround Scheduling Dow Benelux

Dow Terneuzen is de op één na grootste productielocatie van The Dow Chemical Company in de wereld en de grootste vestiging van Dow in de Benelux. De naftakrakers vormen het hart van de vestiging. Hier worden de grondstoffen nafta en lpg omgezet in ethyleen, propyleen, butadieen en benzeen. Dit zijn de belangrijkste bouwstenen voor veel […]

Implementatie Primavera & Turnaround Scheduling bij Yara Sluiskil

Yara Sluiskil is sinds 1929 gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een belangrijke doorgang aan diep vaarwater. Op de site in Sluiskil staan de grootste ammoniak- en nitraatmeststoffenfabrieken van Yara en in Europa met drie ammoniakfabrieken, vier CO2-fabrieken, twee salpeterzuurfabrieken, twee ureumfabrieken (één prill- en één granulatiefabriek) en twee nitraatgranulatiefabrieken.  Yara zet energie, natuurlijke […]

Turnaround Management Advies & Support AkzoNobel

AkzoNobel Industrial Chemicals in Rotterdam is een belangrijke producent van chloor, natronloog, bleekloog en waterstof en heeft een productiecapaciteit van ruim 600.000 ton chloor per jaar. In 2014 is Advando gevraagd door AkzoNobel in Rotterdam om hen te adviseren en te ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van de bestaande Planning & Scheduling processen voor hun Turnarounds. Hiervoor […]

Lead Scheduling Major Turnarounds bij Shell

De Shell site in Moerdijk verwerkt nafta, gasolie en lpg uit raffinaderijen tot basischemicaliën voor de kunststoffenindustrie, zoals monomeren. De verwerkingscapaciteit bedraagt 4.500 kton/jaar. (bron: Wikipedia) Advando is in 2011 gevraagd de rol van Lead Scheduler in te vullen voor de major Turnaround van 2013 op de MLO fabriek (Moerdijk Lower Olefins, deze installatie omvat een etheenfabriek en een […]

Lead Scheduling bij Site Turnaround 2016 Neste

Neste, op de Maasvlakte, is de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa welke in september 2011 is opgestart. Advando is in 2014 door Neste Oil benaderd voor het vervullen van de Lead Scheduler rol voor hun site Turnaround in het voorjaar van 2016. Dit was de eerste Site Turnaround sinds het bestaan van de Neste Oil […]

Lead Scheduling bij Site Turnaround 2014 Zeeland Refinery

Zeeland Refinery, voorheen Total Vlissingen, is een aardolieraffinaderij in Vlissingen-Oost. De raffinaderij ging in productie in 1973 en heeft sindsdien tal van uitbreidingen gekend. In de raffinaderij wordt ongeveer 7.000 kton ruwe aardolie per jaar verwerkt, alsmede 2.500 kton zware stookolie die van andere raffinaderijen afkomstig is. De producten zijn: benzine, stookolie, straalvliegtuigbrandstof, lpg, smeeroliegrondstoffen, oplosmiddelen, […]

Implementatie integraal Scheduling proces bij Total E&P

Total is in Nederland actief over het gehele energiespectrum. Van de exploratie en productie van aardgas, tot de raffinage, marketing, levering en transport van olie en gas en de fabricage en marketing van chemicaliën.Hierbij produceren zij jaarlijks zo’n 4 Miljard m3 gas op de Noordzee (bron: Total) Advando werd gevraagd om Total te adviseren en te […]