Wie zijn wij

Advando

 

Edwin van Doeselaar

Directeur, Project Controls Specialist (Turnaround Scheduling Expert) en Trainer/Coach

 

“De mate waarin je ‘In Control’ bent, is de basis voor het succes van je project”. Deze uitspraak staat aan de basis van Edwins belangrijkste missie. Namelijk, de bewustwording bij Asset Owners van het belang van Project Controls. Ongeacht of dit een Turnaround – of EPC project betreft.

Edwin is reeds vele jaren actief binnen Project Controls, en dan met name binnen de Turnaround Projecten. Hierin heeft hij zich meer en meer gespecialiseerd in de discipline Planning & Scheduling voor Turnarounds binnen de Oil & Gas en Energy sectoren.

In tijden waarin de marges steeds meer onder druk komen te staan vanwege de grillige en onvoorspelbare economische tijden waarin we leven, worden de belangen steeds groter. De druk op het realiseren van targets neemt hierdoor meer en meer toe, terwijl veel installaties beginnen te verouderen en meer ‘aandacht’ vragen. Dit maakt dat de voorspelbaarheid van het project, en dus de kwaliteit van Plannng & Scheduling steeds belangrijker wordt. Eén van zijn voornaamste doelstellingen is om de kwaliteit en de extra toegevoegde waarde van Planning & Scheduling naar een ‘hoger plan’ te brengen waardoor de Asset Owner nog beter en efficienter zijn (Turnaround) projecten kan uitvoeren. Hij doet dit enerzijds door het toepassen van Best Practices op bestaande en toekomstige projecten bij zijn opdrachtgevers, en anderzijds door toekomstige Planning & Scheduling professionals binnen Advando’s Academy op te leiden tot volwaardige (Turnaround) project schedulers en hen te coachen en ondersteunen tijdens hun projecten.